Nac Long

Medical

Nac long : หากคุณเจ็บคอ คุณจะนึกถึงยายี่ห้ออะไร

Nac long ยาที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน ถ้าพูดกันจริงๆคนเราเวลาเจ็บป่วยและมีเสมหะโดยที่ไม่รุนแรงมากนั้นเราก็ไม่อยากจะไปหาหมอเพราะเสียทั้งเงินและเวลาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าเรากินยาตัวนั้นตัวนี้จะทำให้เราดีขึ้นได้วันนี้เรามี Nac long ยาละลายเสมหะแล้ววิธีกิน ประโยชน์ของมันหล่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน แล้วถ้าเรากินนานๆจะเกิดผลข้างเคียงอะไรไหม ทำความรู้จักกันมากว่านี้ Nac long เป็นชื่อการค้าของ ยาที่มีชื่อสามัญทางว่า Acetylcysteine,