May 2021

Medical

การทำเด็กหลอดแก้ว คืออะไร และมีขั้นตอนทำอย่างไร

การทำเด็กหลอดแก้วนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของ การเจริญพันธุ์ได้เป็นอย่างดีเป็นเทคนิค ในการเก็บไข่ออกมา นอกร่างกายของผู้หญิงแล้ว นำมาผสมกับตัวอสุจิของฝ่ายชาย เพื่อให้เกิดตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ จากนั้นก็นำตัวอ่อนที่ทำการปฎิสนธิเรียบร้อยแล้ว นำมาใส่กลับเข้าไป ในโพรงมดลูกของผู้หญิง เพื่อให้เกิดการฝังตัวและเจริญ เป็นทารกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยี ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Health

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใส่เลนส์เสริม

ปัญหาทางสายตา เป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับหลายๆ คน อันเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมของประเทศไทยที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคทางสายตาได้หลายๆ ประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเกิด PM2.5  หรือบางคนที่ประสบกับปัญหานั่งทำงานตลอดทั้งวัน และใช้สายตาจ้องจอคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการรักษาปัญหาทางสายตา แนะนำว่าให้พยายามศึกษาเรื่องการใส่เลนส์เสริมซึ่งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใส่เลนส์เสริมมีดังต่อไปนี้  1.การใส่เลนส์แบบเสริมคืออะไร  การใส่เลนส์แบบเสริม ก็คือการใส่เลนส์เข้าไปในดวงตาอย่างถาวร สามารถรักษาสายตาเอียง สายตายาวและสายตาสั้นได้แบบไม่ยาก นอกจากนี้จุดเด่นของเลนส์เสริมก็คือการที่ใช้เลนส์อันผลิตมาจากCollamer  จุดเด่นก็คือคุณสมบัติอันแสนวิเศษ